Adient Seating Poland sp. z.o.o.

W ramach przedmiotowej inwestycji dotyczącej uruchomienia technologii lakierni w zakładzie firmy Adient Seating Poland sp. z.o.o. w Siemianowicach Śląskich. Jako firma odpowiedzialni byliśmy za:
• gospodarka cieplna
• instalacja wentylacji
• instalacja wody lodowej
• instalacja gazowa
W związku z uruchamianą w Zakładzie linią technologiczną lakierni wymagana była rozbudowa istniejącego układu ciepła, tak aby połączyć go z projektowaną technologią, zapewniając jednocześnie optymalną gospodarkę cieplną obiektu.
Przebudowa układu ciepła zakładała następujące elementy:
1) modernizacja instalacji w kotłowni umożliwiająca podłączenie podłączenie czwartego kotła
2) odzysk ciepła z procesu dopalania
3) transfer ciepła z wymiennika do odzysku ciepła do kotłowni w budynku nr 11
4) rozbudowa rozdzielacza w kotłowni nr 11 o dodatkowy obieg na potrzeby przygotowania ciepłej wody w kotłowni nr 30 oraz transfer ciepła z kotłowni nr 11 do kotłowni nr 30
5) transfer ciepła z kotłowni nr 11 na potrzeby lakierni.

Inwestor: Adient Seating Poland sp. z.o.o.