Kontakt

SMG Śląsk sp. z o.o.

Biuro:

ul. Barlickiego 2B
42-506 Będzin

mobile: + 48 518 862 067
office: +48 32 775 85 60
e-mal: biuro@smgslask.pl
www.smgslask.pl

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 646-293-28-76 REGON: 243466291 KRS: 0000493062
Kapitał zakładowy: 200 000 zł

 

9 + 8 =

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy SMG Śląsk . Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest SMG Śląsk sp. z o.o. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.