TAURON

Opracowanie przebudowy kotłowni węglowej przy ul. Studenckiej w Katowicach. Realizacja w trybie zaprojektuj- wybuduj modernizacji kotłowni węglowej o mocy łącznej 6 MW wraz z emitorem o wysokości 40 metrów. Wykonanie układu automatyki swobodnie sterowalnej z zewnętrznym zarządzaniem. Kotłownia wykonana i potwierdzona badaniami zgodnie z wymogami w zakresie emisji pyłów, SOX oraz NOX.

Inwestor: TAURON